REGULAMIN

Poradni Zdrowia Psychicznego „Przy Ślężnej” we Wrocławiu

Zasady płatności, potwierdzania i odwoływania wizyt

  1. Konsultacje dla rodziców, sesje indywidualne oraz grupowe są odpłatne.
  2. Klient/Pacjent wnosi opłatę z góry: w sekretariacie Poradni Zdrowia Psychicznego "Przy Ślężnej" (gotówka lub karta płatnicza) lub przelewem na konto bankowe (45 1090 2590 0000 0001 4229 7993 Santander Bank Polska SA). Przy czym wpłata powinna być zaksięgowana na w/w rachunku bankowym minimum jeden dzień przed sesją/konsultacjami dla rodziców. W innym razie spotkanie zostanie anulowane.
  3. Dzień przed zaplanowaną wizytą Klient/Pacjent otrzymuje przypomnienie SMS wraz z prośbą o potwierdzenie swojej obecności. Brak odzewu z jego strony będzie skutkować odwołaniem wizyty.
  4. W momencie trzykrotnego odwołania spotkania (pod rząd i nie z winy specjalisty), kolejne zarezerwowane wizyty zostają zawieszone.
  5. Wizyta powinna być odwołana nie później niż 12 godzin przed sesją/konsultacjami dla rodziców. W innym przypadku Klient/Pacjent jest zobowiązany do pokrycia kosztów nieodbytej wizyty.
  6. Aby odwołać wizytę należy powiadomić sekretariat Poradni Zdrowia Psychicznego "Przy Ślężnej" o nieobecności (osobiście, telefonicznie lub wysyłając wiadomość SMS na nr tel. 798 445 480). Zgłoszenie nieobecności tylko specjaliście jest niewystarczające.