Psycholog

Od ukończenia psychologii pracuje w jednej z wrocławskich szkół podstawowych, gdzie jego zadaniem jest m.in. prowadzenie terapii indywidualnych oraz zajęć grupowych. Obszar, w którym pracuje Pan Wojciech to głównie podnoszenie kompetencji emocjonalno-społecznych, nauka konstruktywnego rozładowywania napięć i psychoedukacja. Dodatkowo, zdobywa doświadczenie w pomaganiu oraz przeprowadzaniu treningu zachowań społecznych dla osób ze stwierdzonymi zaburzeniami psychicznymi, takimi jak: zaburzenia ze spektrum autyzmu, zaburzenia osobowości, schizofrenia, depresja, zaburzenia lękowe czy zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne.

Z uwagi na to, że za każdym zaburzeniem lub kryzysem kryje się wyjątkowa historia, w pracy z drugim człowiekiem Pan Wojciech kieruje się chęcią zrozumienia trudności, z którymi się on zmaga. Do każdej historii podchodzi indywidualnie, starając się jak najrzetelniej wykorzystać posiadaną przez niego wiedzę, by towarzyszyć osobie w rozwiązywaniu napotkanej trudności oraz pomóc podnieść jej swoje kompetencje w radzeniu sobie z kryzysami.

Wojciech Bartkiewicz - ZnanyLekarz.pl