Psycholog, Psychoterapeuta PTTPB (w trakcie szkolenia), Terapeuta rodzinny

Założycielka Poradni Zdrowia Psychicznego „Przy Ślężnej” we Wrocławiu oraz absolwentka psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim. W trakcie studiów realizowała moduły z zakresu psychologii wychowawczej i edukacji. W 2017 roku ukończyła 2-letnie podyplomowe studia pedagogiczne na WSZ “Edukacja”. W latach 2019-2021 była uczestniczką Studium Terapii Rodzin oraz Studium Terapii Poznawczo-Behawioralnej Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii, które spełniają standardy sekcji psychoterapii PTP. Brała też udział w licznych szkoleniach m.in. „Terapia CBT dzieci i młodzieży z zaburzeniami lękowymi.”, „Rozwód, rozpad rodziny i strata.”, „Diagnoza i psychoterapia dzieci i młodzieży z objawami depresji i niską samooceną.”. Swoje kwalifikacje oraz umiejętności podnosiła pracując przez wiele lat jako specjalista m.in. w placówkach oświatowych we Wrocławiu oraz na terenie Gminy Kobierzyce.

Obecnie prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych (głównie w podejściu systemowym i poznawczo-behawioralnym), a także terapię rodzin. Dodatkowo udziela wsparcia w formie porad/konsultacji. Organizuje warsztaty dla młodzieży doświadczającej trudności charakterystycznych dla okresu dojrzewania (w tym brak motywacji, apatia, wahania nastrojów, wybuchy złości, bunt oraz niestabilna samoocena). Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Cały czas się kształci i poszerza wiedzę w zakresie psychopatologii oraz psychoterapii. Aktualnie uczestniczy w czteroletnim szkoleniu z psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Szkole Psychoterapii Crescentia. Jest też członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB).

Katarzyna Antczak - ZnanyLekarz.pl